Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1474. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2011/2012, stran 4111.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) in 28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2011/2012
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom o omejitvi vpisa, sprejetim na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani z dne 7. 4. 2011 in njeni dopisni seji z dne od 15. do 18. 4. 2011. Vpis omejijo:
1. AKADEMIJA ZA GLASBO na
– 65 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost;
2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO na
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Dramaturgija in scenske umetnosti,
– 12 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Dramska igra,
– 4 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Film in televizija, smer Filmska in televizijska režija,
– 4 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Film in televizija, smer Filmsko in televizijsko snemanje,
– 4 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gledališka režija;
3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE na
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Unikatno oblikovanje,
– 9 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del,
– 5 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Fotografija,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Fotografija,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Grafično oblikovanje,
– 5 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Ilustracija,
– 5 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Interaktivno oblikovanje,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Slikarstvo, smer Grafika,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Slikarstvo, smer Slikarstvo;
4. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA na
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biotehnologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Gozdarstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Krajinska arhitektura,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Mikrobiologija,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Živilstvo in prehrana;
5. EKONOMSKA FAKULTETA na
– 350 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Visoka poslovna šola (Ljubljana);
6. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO na
– 133 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Arhitektura;
7. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE na
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Družboslovna informatika,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Mednarodni odnosi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Novinarstvo;
8. FAKULTETA ZA FARMACIJO na
– 145 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Farmacija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Kozmetologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Laboratorijska biomedicina;
9. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO na
– 44 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Geodezija in geoinformatika,
– 51 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin;
10. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biokemija;
11. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO na
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Finančna matematika;
12. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika,
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika (Ljubljana);
13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO na
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Socialno delo;
14. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO na
– 300 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Strojništvo (Ljubljana);
15. FAKULTETA ZA ŠPORT na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Kineziologija,
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Športna vzgoja,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Športno treniranje;
16. FAKULTETA ZA UPRAVO na
– 200 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Uprava (Ljubljana);
17. FILOZOFSKA FAKULTETA na
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Anglistika,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Anglistika,
– 35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Arheologija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Geografija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Japonologija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Japonologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovno posredovanje – slovenščina-angleščina-nemščina,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in andragogika,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in andragogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Rusistika,
– 90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Španski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina,
– 90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina;
18. MEDICINSKA FAKULTETA na
– 220 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Medicina,
– 55 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Dentalna medicina;
19. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA na
– 58 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Grafične in interaktivne komunikacije,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Grafična in medijska tehnika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje tekstilij in oblačil;
20. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Likovna pedagogika,
– 25 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Logopedija in surdopedagogika,
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Socialna pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja;
21. PRAVNA FAKULTETA na
– 380 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Pravo;
22. VETERINARSKA FAKULTETA na
– 60 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Veterinarstvo;
23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA na
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Babištvo,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Delovna terapija,
– 55 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Fizioterapija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Laboratorijska zobna protetika,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Ortotika in protetika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Radiološka tehnologija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Sanitarno inženirstvo,
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega,
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-4/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-3211-0029
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik