Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1466. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4071.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 6. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 24,04 € na efektivno uro, oziroma 8,50 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 14,43 € za efektivno uro.
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 29,00 € na efektivno uro, oziroma 10,49 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 17,40 za efektivno uro.
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 31,30 € na efektivno uro, oziroma 11,41 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 18,78 € za efektivno uro.
4. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za oskrbo uporabnikov za dostavo hrane 30 min, če je več kot 5 uporabnikov v višini 12,02 € oziroma 4,25 € na efektivno uro za uporabnika, enotno na celotnem območju občine.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2011.
Št. 122-0004/2011-3
Šmarješke Toplice, dne 12. aprila 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.