Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, stran 4070.

Na podlagi 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in tretjega odstavka 66. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 1. dopisni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice
I.
V Odloku o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 57/10, 25/11) se v celoti spremeni prvi odstavek v III. točki, kakor sledi:
»Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi četrtek, 21. 4. 2011. Rokovnik sprejme Občinska volilna komisija.«
II.
Za III. točko se doda nova III.a točka z besedilom, kakor sledi:
»Za dan glasovanja se določi nedelja, 5. 6. 2011.«
III.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0005/2010
Šmarješke Toplice, dne 19. aprila 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.