Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1460. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4066.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1001/1, v izmeri 201 m2 in parc. št. 1001/2, v izmeri 78 m2, obe vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah v vl. št. 722, k.o. Rogatec.
2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra, se odpiše od vl. št. 722, k.o. Rogatec in se zanjo odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0002/2011-26
Rogatec, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.