Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1459. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, stran 4065.

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Uradni list RS, št. 6/11) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 16,32 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec v višini 50% storitve za 8,16 EUR na efektivno uro in za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 2,92 EUR na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena storitve za uporabnika 5,24 EUR na efektivno uro.
II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50% subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 0,94 EUR na efektivno uro, torej bo končna cena za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.
III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.
IV.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 40/10, dne 21. 5. 2010.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0002/2011-25
Rogatec, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost