Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1455. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcel št. 902/4, k.o. Poljane in 902/1, k.o. Poljane, stran 4064.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 6. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parcel št. 902/4 k.o. Poljane in 902/1, k.o. Poljane
I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra, parcel št. 902/4, k.o. Poljane, v izmeri 227 m² in št. 902/1, k.o. Poljane, v izmeri 93 m².
II.
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-9
Rečica ob Savinji, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.