Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1454. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 4064.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 6. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Rečica ob Savinji prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu.
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:
– nakup krme za divjad in ptice,
– nakup semen za nadomestilo škod po divjadi na kmetijskih površinah,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
– nakup zaščitnih sredstev za preprečevanje škod po divjadi na kmetijskih površinah,
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju, sorazmerno glede na vplačano koncesijsko dajatev.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0002/2011-8
Rečica ob Savinji, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.