Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1448. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnih taksah Občine Postojna, stran 4053.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. seji dne 12. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/04, 126/04 in 31/05) se v 1. členu doda 6. točka, ki se glasi:
»6. uporaba javne tržnice«.
2. člen
V Posebnem delu – Tarife komunalnih taks se za celotnim pojasnilom k »Tarifi št. 5 – Za uporabo javnih nočnih lokalov in javnih površin«, doda naslednje besedilo:
»Tarifa št. 6 – Za uporabo javne tržnice
6.1 Za uporabo javne tržnice v I. območju
– uporaba občinske stojnice ali hiške       taksa se ne
                           obračuna
– za vsak m2 druge uporabe javne tržnice na
dan (do vključno 14 dni)               20 točk
– za vsak m2 druge uporabe javne tržnice
dnevno (15 dni skupaj ali več)             5 točk
– za vsak m2 uporabe javne tržnice za
avtomate z živili na dan               2 točki
6.2 Za uporabo javne tržnice v II. območju
– za vsak m2 označenega sejmiščnega prostora
na dan                        10 točk.
Pojasnila:
1. I. in II. območje tržnice v Postojni sta določena z odlokom o ureditvi javne tržnice.
2. Obračun takse za posamezne dneve se izvede po dejanski uporabi tržnice, za večdnevni skupni najem pa za obdobje najema.
3. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
4. Poleg takse za uporabo tržnice morajo uporabniki plačati tudi uporabo tržnice v skladu s cenikom upravljavca.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2011
Postojna, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.