Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1442. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za poslovno proizvodno cono Log (PPC Log), stran 4047.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO1-B, 108/09 – ZPNačrt-A in 80/10 – ZUPUDPP) in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) župan Občine Log - Dragomer objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za poslovno proizvodno cono Log (PPC Log)
1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek OPPN za PPC Log. Javna razgrnitev bo trajala od torka, 3. maja, do petka, 3. junija 2011.
2. Celotno gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici.
Vpogled v gradiva bo omogočen tudi na spletnem naslovu http://www.log-dragomer.si.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v dvorani Gasilskega doma na Logu, v sredo, 11. maja 2011, ob 18. uri.
4. V času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjeni osnutek OPPN. Pisne pripombe se v času uradnih ur občine lahko vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN PPC Log« ali na elektronski naslov občina@log-dragomer.si. Rok za podajo pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Občina Log - Dragomer bo po končani javni razgrnitvi zavzela stališče do pripomb javnosti. Stališče bo objavljeno na krajevno običajen način in na spletnem naslovu občine. Pri dajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni način.
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3505-1/2007
Dragomer, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost