Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1441. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 4046.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 6. seji, dne 11. 4. 2011, sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 11. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/05 in 65/08) in po novem glasi:
»Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti,
– vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih s podobno odgovornostjo,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011-O703
Krško, dne 11. aprila 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.