Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1438. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011, stran 4044.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2011 znaša 0,0519 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2010 do konca decembra 2010 znaša 1,9%.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 031-1/2011
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.