Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Cerknica, stran 4029.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o prekrških – ZP-1-UPB-4 (Uradni list RS, št. 3/07), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je občinski svet na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Cerknica
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 125/07) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 835 EUR se kaznuje pravna oseba, 210 EUR odgovorna oseba pravne osebe, 415 EUR podjetnik posameznik ter 250 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobirajo turistične takse v skladu z 8. členom tega odloka;
– ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka;
– ne vodijo evidence v skladu z drugo točko prvega odstavka 8. člena tega odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011
Cerknica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.