Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1421. Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, stran 4027.

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata naslednje
S P R E M E M B E K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se besedilo prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. 12. 2013.«
2. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se:
– Besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najnižje osnovne plače od 1. 5. 2011 za posamezne tarifne razrede znašajo:
+----------+------------------------------+---------------------+
| Tarifni |               |   NOP v EUR   |
| razred |               |  od 1. 5. 2011  |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  I.  |Enostavna dela        |    442,30    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  II.  |Manj zahtevna dela      |    479,18    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  III.  |Srednje zahtevna dela     |    527,13    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  IV.  |Zahtevna dela         |    578,75    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  V.  |Bolj zahtevna dela      |    645,11    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  VI.  |Zelo zahtevna dela      |    755,75    |
+----------+------------------------------+---------------------+
|  VII.  |Visoko zahtevna dela     |    901,34    |
+----------+------------------------------+---------------------+
– Besedilo prvega odstavka 2. točke (Prehrana med delom) 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša od 1. 5. 2011 najmanj 4,00 EUR za dneve prisotnosti na delu.«
– Besedilo prvega odstavka 1. točke (Regres za letni dopust) 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minimalni regres za letni dopust za leto 2011 znaša 748,10 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55% tega zneska, preostali del pa v skladu s četrtim odstavkom 1. točke (Regres za letni dopust) 81. člena normativnega dela KP trgovine.«
3. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2011
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS
Franci Lavrač l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije
Darica Radeka l.r.
predsednica
 
Svet gorenjskih sindikatov
mag. Rajko Bakovnik l.r.
predsednik
 
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Marija Lah l.r.
predsednica
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Nina Potisek l.r.
predsednica ZDS – Sekcije za trgovino
 
Gospodarska zbornica Slovenije
mag. Brane Lotrič l.r.
predsednik UO
GZS – Podjetniško trgovske zbornice
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 14. 4. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-36 o tem, da so Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/7.