Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1417. Sklep o spremembah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, stran 4016.

Na podlagi 224. in 370. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
1. člen
V Sklepu o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 78/09, 7/10 in 97/10, v nadaljevanju: sklep) se v prvem odstavku 6. člena črta besedilo »ter družbe za izdajo elektronskega denarja«.
Na koncu 2. točke prvega odstavka 6. člena sklepa se črta vejica ter doda beseda »in«.
3. točka prvega odstavka 6. člena sklepa se črta.
Dosedanja 4. točka prvega odstavka 6. člena sklepa postane 3. točka.
2. člen
Na koncu 3. točke prvega odstavka 7. člena sklepa se črta vejica ter doda beseda »in«.
Črtajo se 4., 5. in 6. točka prvega odstavka 7. člena sklepa.
V prvem odstavku 7. člena sklepa se v dosedanji 7. točki, ki postane 4. točka, za besedilom »št. 17/06« doda besedilo »in 58/09«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena sklepa se črta besedilo »in družbe za izdajo elektronskega denarja«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena sklepa se črta besedilo »in družbe za izdajo elektronskega denarja«.
Na koncu 1. točke prvega odstavka 9. člena sklepa se črta vejica ter doda beseda »in«
Na koncu 2. točke prvega odstavka 9. člena sklepa se beseda »in« nadomesti s piko.
3. točka prvega odstavka 9. člena sklepa se črta.
5. člen
Na koncu 5. točke prvega odstavka 10. člena sklepa se črta vejica ter doda beseda »in«.
Na koncu 6. točke prvega odstavka 10. člena sklepa se vejica nadomesti s piko.
Črtata se 7. in 8. točka prvega odstavka 10. člena sklepa.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena sklepa se besedilo »(Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju Sklep o ECAI)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 135/06 in 64/10)«.
7. člen
Ta sklep začne veljati dne 30. 4. 2011.
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost