Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1368. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro, stran 3834.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1.
Ukine se status javno dobro na nepremičnini:
– parc. št. 1500/3, vpisani pri vl. št. 238, k.o. Gorenje pri Zrečah.
2.
Nepremičnini iz 1. točke preneha statusa javnega dobra in postane last Občine Zreče, MŠ: 5883342000, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, v korist katere se vknjiži lastninska pravica.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-17/2011-5
Zreče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.