Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3826.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05, 93/05, 120/06, 126/07) je Občinski svet Občine Vojnik na 6. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukineta kot javno dobro parceli št. 1140/57, k.o. Loka (neplodno, v izmeri 169 m2) in parc. št. 1037/2, k.o. Podgorje (cesta, v izmeri 80 m2), v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Celju.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, mat. št. 5880386.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2011/5
Vojnik, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.