Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1359. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3824.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) in 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1181/4, pot v izmeri 161 m2, vpisana v vložni številki 333, k.o. Hudinja. Ta parcela postane lastnina Občine Vitanje in se odpiše od dosedanje vložne številke 333, k.o. Hudinja, in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Hudinja, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-01/2011-010
Vitanje, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.