Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1353. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3816.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 39. seji dne 28. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parc. št. 1607/17 cesta v izmeri 428 m2, parc. št. 1607/13 cesta v izmeri 152 m2, parc. št. 1607/9 cesta v izmeri 43 m2, parc. št. 1607/15 cesta v izmeri 117 m2, parc. št. 1619/24 cesta v izmeri 259 m2, del parc. št. 1619/7 (parc.št. 1619/21) cesta v izmeri 138 m2, del parc. št. 1619/7 (parc. št. 1619/22) cesta v izmeri 19 m2, vse katastrska občina Straža (1400).
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-5/2008
Trebnje, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.