Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1351. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3815.

Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 39. seji dne 28. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi pot s parc. št. 619/2 v izmeri 263 m2, k.o. Sela pri Šumberku.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-11/2008
Trebnje, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.