Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1350. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3815.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 41. seji dne 17. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parc. št. 792/3 cesta v izmeri 38 m2, parc. št. 794/1 cesta v izmeri 26 m2, parc. št. 795/8 cesta v izmeri 115 m2, parc. št. 791/7 cesta v izmeri 92 m2, vse k.o. Prapreče, parc. št. 536/1 cesta v izmeri 45 m2, parc. št. 1058/1 cesta v izmeri 139 m2, parc. št. 540/2 cesta v izmeri 106 m2, parc. št. 540/3 cesta v izmeri 1 m2, parc. št. 552/2 cesta v izmeri 32 m2, parc. št. 533/1 cesta v izmeri 86 m2, parc. št. 527/1 cesta v izmeri 35 m2, parc. št. 1060/7 cesta v izmeri 20 m2, parc. št. 530/52 cesta v izmeri 10 m2, parc. št. 530/50 cesta v izmeri 2 m2, parc. št. 530/54 cesta v izmeri 1 m2, vse k.o. Mali Videm.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-3/2008
Trebnje, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.