Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1348. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3814.

Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 41. seji dne 17. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi cesta s parc. št. 311/3 v izmeri 93 m2, k.o. Štefan.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-10/2002
Trebnje, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.