Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1346. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, stran 3814.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni seji dne 17. marca 2011 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011.
2.
O pravnem poslu ravnanja odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-4/2011-28
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost