Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1342. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 3811.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan dne 8. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Zg. Bistrica 2« (izdelal IBIS d.o.o. Slovenska Bistrica, št. naloge 06/2010, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 22. 4. 2011 do vključno 22. 5. 2011, javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 675/5,675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 675/11, 674/9, 674/10, vse v k.o. Zgornja Bistrica. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 13. 5. 2011, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob, 13.00 uri, ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-34/2010-13-1032
Slovenska Bistrica, dne 8. aprila 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost