Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1341. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave, stran 3811.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), so Občinski svet Občine Divača na seji dne 28. 2. 2011, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 27. 1. 2011, Občinski svet Občine Komen na seji dne 16. 2. 2011 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 2. 2011, sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
1. člen
V 17. členu Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08, 10/10), se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občine bodo za delovanje organov skupne občinske uprave namenjale sredstva in druge materialne pogoje v naslednjem razmerju:
– Občina Sežana                52,55%
– Občina Hrpelje - Kozina           17,08%
– Občina Divača                15,91%
– Občina Komen               14,46%«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Spremembe tega odloka so sprejete, ko jih v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Sežana.
Št. 032-0003/2011-03
Divača, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.
Št. 210-1/2010-3
Hrpelje, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
Št. 032-2/2011-1
Komen, dne 16. februarja 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.
Št. 032-1/2011-9
Sežana, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.