Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1330. Sklep o cenah socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija v letu 2011, stran 3792.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in nadaljnje spremembe), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o cenah socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija v letu 2011
I.
Občina Litija daje soglasje k uskladitvi cen socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec javne službe Center za socialno delo Litija.
II.
Cena vodenja storitve znaša 1.245,99 EUR na mesec. Stroški vodenja storitve so v celoti subvencija občine.
III.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 13,29 EUR na efektivno uro. Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se lahko poveča za največ 40%, to je do 18,61 EUR, cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, pa za največ 50%, to je do 19,94 EUR. Cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 3,28 EUR na efektivno uro, preostali del do polne cene storitve pa je subvencija občine.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija v letu 2010 (Uradni list RS, št. 29/10).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene in subvencije iz tega sklepa pa se začno uporabljati s 1. 4. 2011.
Št. 122-2/2011
Litija, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.