Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1329. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija, stran 3791.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07 in 91/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Litija.
Sedež zavoda: Bevkova ulica 1, Litija.
V sestavo zavoda sodijo:
– Enota Medvedek, Bevkova ulica 1, Litija, ki deluje še z dvema dislociranima oddelkoma na lokaciji Bevkova ulica 18, Litija,
– Enota Najdihojca, Cesta komandanta Staneta 8, Litija, ki deluje še z dvema dislociranima oddelkoma na lokaciji Partizanska pot 21a, Litija,
– Enota Jurček, Jevnica 54, Kresnice,
– Enota Kresnička, Kresnice 26/a, Kresnice,
– Enota Kekec, Sava 21, Sava,
– Enota Sonček, Vače 24, Vače,
– Enota Taček, Zgornji Hotič 32, Litija.
Zavod lahko po prehodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti zavoda ali varstveni družini oziroma ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007
Litija, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.