Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1327. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava, stran 3789.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena ter tretjega odstaveka 22. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Lendava
1. člen
Spremeni se drugi stavek 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 106/10), ki sedaj glasi: »Zvočni zapis seje se hrani v arhivu občinske uprave v času trajanja med dvema sejama oziroma najdlje do potrditve zapisnika seje, katere zvočni zapis se hrani.«
2. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji.
Št. 03502-0001/2010-5
Lendava, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.