Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1325. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN), stran 3788.

Na podlagi 50., 53. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
1. člen
V Uradnem listu RS, št. 3/11, z dne 14. 1. 2011, je bil objavljen Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN) zajema celotno območje lokacijskega načrta.
3. člen
Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN), ki ga je izdelalo podjetje APP Jesenice, št. projekta I/3287-1/11, v aprilu 2011 se javno razgrne.
4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora. Javna razgrnitev bo potekala v času od 26. 4. 2011, do vključno 11. 5. 2011 (skrajšani postopek).
5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v sredo, dne 4. 5. 2011, s pričetkom ob 17.00 uri.
6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/14-7/2010-BP
Kranjska Gora, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.