Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1302. Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota, stran 3667.

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa rok, v katerem Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ) skladno s četrtim odstavkom 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) obvesti upravljavca sistema obveznega večstranskega pobota (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) o izvzetju določene prijavljene obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota ter podrobnejšo vsebino, obliko in način izmenjave podatkov, ki so potrebni za izvzem iz sistema večstranskega pobota terjatev.
2. člen
(namen preverjanja podatkov o prijavljenih obveznostih)
Upravljavec omogoča davčnemu organu preverjanje podatkov o prijavljenih obveznostih dolžnikov v posamezen krog pobota zaradi ugotavljanja, ali gre za obveznost do določenega davčnega dolžnika.
3. člen
(vsebina, oblika in način obveščanja)
(1) Upravljavec najmanj 72 ur pred zaprtjem vnosa za posamezni krog pobota, davčnemu organu zagotovi dostop do spletnih storitev, ki omogočajo prevzem seznama prijavljenih denarnih obveznosti s podatki iz tretjega odstavka 17. člena ZPreZP in podatka o tem, da gre za seznam pred zaprtjem vnosa.
(2) Upravljavec, potem ko zapre vnos za posamezni krog pobota, davčnemu organu zagotovi dostop do spletnih storitev, ki omogočajo prevzem seznama prijavljenih denarnih obveznosti s podatki iz tretjega odstavka 17. člena ZPreZP in podatka o tem, da gre za seznam po zaprtju vnosa.
(3) Davčni organ v 24 urah po prevzemu seznama iz prejšnjega odstavka preko spletne storitve vrne seznam prijavljenih denarnih obveznosti, ki jih upravljavec izvzame iz sistema obveznega večstranskega pobota s podatki iz tretjega odstavka 17. člena ZPreZP in podatkom o znesku izvzete denarne obveznosti.
(4) Izmenjava podatkov med upravljavcem in davčnim organom praviloma poteka preko spletnih servisov.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko, v primeru tehničnih težav ali drugih objektivnih okoliščin po predhodnem dogovoru med upravljavcem in davčnim organom, izmenjava podatkov poteka tudi s prenosom XML datotek prek strežnikov upravljavca in davčnega organa po SFTP protokolu.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2011
Ljubljana, dne 11. aprila 2011
EVA 2011-1611-0072
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost