Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1300. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika ustavnega sodišča, stran 3666.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter drugega odstavka 14. člena v povezavi z 12. in 13. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika ustavnega sodišča
Objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo nadomestil ustavnega sodnika, kateremu mandat preteče 24. maja 2011.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za mesto sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-05/2010-3
Ljubljana, dne 12. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost