Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1299. Deklaracija v zvezi z »umikom tajnosti iz vseh dokumentov nekdanjega predsedstva Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, preiskovalnih komisij državnega zbora, Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno varnostne službe v delih, ki se nanašajo na priprave in izvedbo osamosvojitve in obrambe Republike Slovenije ter nabav oborožitve in vojaške opreme do leta 2000 in delih, ki se nanašajo na pomoč Republiki Hrvaški in Republiki Bosni in Hercegovini« (DeUTObrVO), stran 3665.

Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 12. 4. 2011 sprejel
D E K L A R A C I J O
Deklaracija v zvezi z »umikom tajnosti iz vseh dokumentov nekdanjega predsedstva Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, preiskovalnih komisij državnega zbora, Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno varnostne službe v delih, ki se nanašajo na priprave in izvedbo osamosvojitve in obrambe Republike Slovenije ter nabav oborožitve in vojaške opreme do leta 2000 in delih, ki se nanašajo na pomoč Republiki Hrvaški in Republiki Bosni in Hercegovini« (DeUTObrVO)
Državni zbor poudarja, da ponavljajoča se politična razprava o trgovini z orožjem, ne da bi javnosti hkrati omogočili prost dostop do teh dokumentov ter s tem objektivno oceno odločitev in stvarnih ravnanj takratnih nosilcev javnih funkcij in posameznikov, ustvarja podlago za nenehne medsebojne obtožbe o vpletenosti, odgovornosti in krivdi političnih subjektov za trgovino z orožjem.
Da bi se lahko dokončno preseglo tovrstna ravnanja v prihodnosti, Državni zbor ocenjuje, da bi bilo primerno sprejeti zakon, s katerim se bo, ob upoštevanju političnih interesov države ter ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov in spoštovanju dostojanstva posameznika, javnosti omogočilo prost dostop do dokumentov o trgovini z orožjem, s čimer bo omogočeno razkritje dejstev ter preseganje neobjektivnih medsebojnih obtožb, namenjenih politični diskreditaciji. Predlog zakona, ki naj bo vložen v tridesetih dneh po sprejemu te deklaracije, naj izhaja iz predloga sklepa, ki ga je v zahtevi za sklic izredne seje Državnega zbora 29. 3. 2011 predlagala skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Jožetom Tankom, ter sklepov, ki so jih v zahtevi za sklic nujne seje Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 9. 3. 2011 predlagale poslanske skupine SD, ZARES, DeSUS in LDS.
Št. 040-05/11-5/14
Ljubljana, dne 12. aprila 2011
EPA 1726-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik