Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1294. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«, stran 3660.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), 153.–158. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/08, 47/10) sta Občinski svet Občine Cerkno na 3. redni seji dne 31. 3. 2011 in Občinski svet Občine Železniki na 4. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejela
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki» (Uradni list RS, št. 101/07, 25/10).
2. člen
Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki preneha z delovanjem najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Naloge Medobčinskega inšpektorata občin Cerkno in Železniki ne preidejo na drug organ.
Z dnem prenehanja delovanja Medobčinskega inšpektorata se iz poslovnega razloga ukine delovno mesto občinski inšpektor.
3. člen
Župana občin Cerkno in Železniki morata najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki in Sklep o prenehanju veljavnosti Dogovora o medsebojnih razmerjih med občinama ustanoviteljicama Medobčinskega inšpektorata.
4. člen
Stroške v zvezi s prenehanjem delovanja Medobčinskega inšpektorata občin Cerkno in Železniki plačata ustanoviteljici, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Cerkno 42,00 %,
– Občina Železniki 58,00 %.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0611-0003/2010-9
Cerkno, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.
Št. 015-2/2011-016
Železniki, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.