Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice, stran 3646.

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 16. člena Zakona o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odl. US in 45/10 – ZIntPK) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice
1. člen
V Odloku o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/09), se v 4. členu črtata drugi in tretji odstavek.
2. člen
V 14. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe 4. in 11. člena tega ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, gorsko vodenje),
– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje pristojno ministrstvo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2011-3 (126)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.