Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1273. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Kuzma, stran 3624.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Kuzma
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kuzma se imenujejo:
1. MARIJA PELCAR, Vaneča 78a, predsednica
2. MONIKA MIHALIČ, Moščanci 30, namestnica predsednice
3. JOŽEF BENKO, Kuzma 50, član
4. MELITA KISILAK, Dolič 149a, namestnica člana
5. DEJAN KLEMENT, Matjaševci 13, član
6. SONJA ROGAN, Trdkova 17, namestnica člana
7. ŠTEFAN RECEK ml., Gornji Slaveči 108, član
8. STANISLAV HAJDINJAK, Dolič 92, namestnik člana.
2.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske uprave Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
3.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2011-7
Kuzma, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.