Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1265. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 371/2, 371/5, 371/3, 369/12, v k.o. Hudo, stran 3612.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 371/2, 371/5, 371/3, 369/12, v k.o. Hudo
I.
Na zemljiščih parc. št. 371/2, pot, v izmeri 213 m2, parc. št. 371/5, pot, v izmeri 218 m2, parc. št. 371/3, pot, v izmeri 4 m2, parc. št. 369/12, cesta, v izmeri 49 m2, vpisane v vl. št. 217, v k. o. Hudo, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 371/2, 371/5, 371/3, 369/12, v k.o. Hudo, tako prenehajo biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.