Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10, v k.o. Češnjice, stran 3612.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10, v k.o. Češnjice
I.
Na zemljiščih parc. št. 921/1, pot, v izmeri 91 m2, parc. št. 924/4, pot, v izmeri 61 m2, parc. št. 924/5, pot, v izmeri 147 m2, parc. št. 924/6, pot v izmeri 188 m2, parc. št. 924/7, pot, v izmeri 17 m2, parc. št. 924/10, pot, v izmeri 144 m2, vpisane v vl. št. 450, k.o. Češnjice, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10, v k.o. Češnjice, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406-0012/2004
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.