Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1262. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/2, v k.o. Male Dole, stran 3612.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/2, v k.o. Male Dole
I.
Na zemljišču parc. št. 761/2, pot, v izmeri 62 m2, vpisan v vl. št. 351, k.o. Male Dole, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče 761/2, v k.o. Male Dole, tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0001/2005
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.