Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1260. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. 399/2, 398/2, k.o. Temenica, stran 3611.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena Statuta občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. 399/2, 398/2, k.o. Temenica
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita zemljišči parc. št. 399/2, pot, v izmeri 351 m2, parc. št. 398/2, pot, v izmeri 110 m2, vpisani v vl. št. 5, k.o. Temenica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0069/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.