Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1259. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 475/2, parc. št. 477/5, parc. št. 478/2, parc. št. 479/2, parc. št. 480/2, parc. št. 473/2, parc. št. 473/5, parc. št. 474/2, parc. št. 462/4, vse k.o. Češnjice, stran 3611.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 475/2, parc. št. 477/5, parc. št. 478/2, parc. št. 479/2, parc. št. 480/2, parc. št. 473/2, parc. št. 473/5, parc. št. 474/2, parc. št. 462/4, vse k.o. Češnjice
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. parc. št. 475/2, pot, v izmeri 31m2, parc. št. 477/5, pot, v izmeri 6m2, parc. št. 478/2, pot, v izmeri 223m2, parc. št. 479/2, pot v izmeri 51m2, parc. št. 480/2, pot, v izmeri 403m2, vpisane v vl. št. 400, k.o. Češnjice, parc. št. 473/2, pot, v izmeri 37m2, parc. št. 473/5, pot, v izmeri 11m2, parc. št. 474/2, pot, v izmeri 219m2, vpisane v vl. št. 477, k.o. Češnjice, parc. št. 462/4, pot v izmeri 329m2, vpisan v vl. št. 64, k.o. Češnjice.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406-0012/2004
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.