Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1257. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 3610.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 6. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 651 – pot, v izmeri 3494 m2 in parc.št. 449/65 – pot, v izmeri 5238 m2, vpisanih v vl. št. 529, k.o. Male Braslovče. Navedeni parceli prenehata imeti status zemljišča v splošni rabi in postaneta lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/01/2011
Braslovče, dne 6. aprila 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.