Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1253. Akt o spremembah Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, stran 3602.

Na podlagi osmega odstavka 144. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Banko Slovenije izdaja
A K T
o spremembah Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
1. člen
V Aktu o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 49/10) se v peti alineji 1. člena za besedo »bank« doda vejica in besedilo »Banke Slovenije«.
2. člen
V 2. členu v 1. točki se besedilo »(Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10;« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11;«.
V 2. točki se besedilo »(Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09;« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo;«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »od 30. 4. 2011 dalje, pa podatke zagotavlja tudi Banka Slovenije.«.
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se za besedo »banke« doda besedilo »Banke Slovenije,« in za besedo »banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo »Banke« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije« in za besedo »Banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
V drugem odstavku se za besedo »banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
V tretjem odstavku se za besedo »banke« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedo »Banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo »banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
V drugem odstavku se za besedo »Banka« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
9. člen
V tretjem odstavku 11. člena se za besedo »banke« doda vejica in besedilo »Banka Slovenije«.
V petem odstavku se za besedo »AJPES« doda beseda »brezplačno«.
10. člen
V Prilogi »Črkovne oznake« se besedilo pri vrsti računa »C« spremeni tako, da glasi:
»
+----+--------------------------------+--------------+----------+
|C  |poravnalni račun neposredne   |poravnalna  |EUR    |
|  |udeleženke v plačilnem sistemu |banka /    |     |
|  |                |hranilnica  |     |
|  +--------------------------------+--------------+----------+
|  |TR banke ali hranilnice odprt  |banka /    |EUR+DEV  |
|  |pri drugi banki ali hranilnici |hranilnica  |     |
+----+--------------------------------+--------------+----------+
 
Za oznako vrste računa »K« se doda nova oznaka vrste računa »L« z
vsebino ki se glasi:
+----+--------------------------------+--------------+----------+
|L  |TR za opravljanje plačilnega  |POBI     |EUR+DEV  |
|  |prometa             |       |     |
+----+--------------------------------+--------------+----------+
                                «.
11. člen
V Prilogi se za kratico »PO« doda nova kratica, ki se glasi:
»
+------+-------------------------------------------------------+
|POBI |pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične |
|   |številke                        |
+------+-------------------------------------------------------+
                               «.
12. člen
Ta akt začne veljati 30. aprila 2011.
Št. 007-18/2010-3
Ljubljana, dne 31. marca 2011
EVA 2011-1611-0067
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 15. 3. 2011.

AAA Zlata odličnost