Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1252. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja, stran 3601.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 129. seji dne 4. 3. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe tehnik/tehnica oblikovanja.
2. člen
(1) Izobraževalni program iz 1. člena Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka bo s šolskim letom 2011/2012 postopoma nadomeščal dosedanji izobraževalni program, kot je razvidno iz spodnje preglednice:
+-------------+-----+-----------+--------+-------------+-------------+
|Prenovljeni |Vrsta|Naziv   |KLASIUS-|Seja     |Dosedanji  |
|izobraževalni|i. p.|strokovne |SRV   |Strokovnega |izobraževalni|
|program (i. |   |izobrazbe |    |sveta RS   |program   |
|p.)     |   |      |KLASIUS-|za      |(objava   |
|       |   |      |P    |poklicno   |sprejema v  |
|       |   |      |    |in      |Ur. l. RS,  |
|       |   |      |    |strokovno  |št.), ki bo |
|       |   |      |    |izobraževanje|postopoma  |
|       |   |      |    |(SSPSI),   |nadomeščen  |
|       |   |      |    |na kateri  |       |
|       |   |      |    |je bil    |       |
|       |   |      |    |program   |       |
|       |   |      |    |sprejet   |       |
+-------------+-----+-----------+--------+-------------+-------------+
|Tehnik    |SSI |tehnik /  |KLASIUS-|129. seja,  |Tehnik    |
|oblikovanja |   |tehnica  |SRV   |SSPSI, dne  |oblikovanja |
|       |   |oblikovanja|15001  |4. 3. 2011  |(82/06)   |
|       |   |      |    |       |       |
|       |   |      |KLASIUS-|       |       |
|       |   |      |P 2140 |       |       |
+-------------+-----+-----------+--------+-------------+-------------+
SSI – srednje strokovno izobraževanje.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2011
Ljubljana, dne 22. marca 2011
EVA 2011-3311-0046
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport