Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1149. Odlok o predkupni pravici Občine Žiri, stran 3377.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 22. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Žiri
1. člen
S tem odlokom Občina Žiri določa območja predkupne pravice, in sicer:
– na nepremičninah na območju poselitve ter na območju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov,
– na nepremičninah na območju bodoče poselitve in predvidene mreže infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem prostorskem področju izven sedanjih območij poselitve.
Za obstoječa in bodoča infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena, ter vsa tista, ki so predvidena za komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Širina pasu predkupne pravice se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
2. člen
Območja poselitve so določena na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) in obsegajo enote urejanja prostora (EUP), z oznakami SSm, SSo, SK, CU, CD, IG, BT, BC, ZS, ZP, ZD, ZK, PC, PO, E, O, A in LN.
3. člen
Območja predkupne pravice so določena tudi v grafični obliki na spletnem GIS portalu Občine Žiri, katere podlaga je Občinski prostorski načrt Občine Žiri v merilu 1:5000.
Pregledni načrt je sestavni del tega odloka. Pregledni načrt omogoča prikaz meje predkupne pravice Občine Žiri v zemljiškem katastru in njeno določitev v naravi.
Pregledni načrt hrani in je na vpogled na Občini Žiri.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Žiri (Uradni list RS, št. 82/04).
Št. 007-0006/2011
Žiri, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost