Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1055. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 3137.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10 in 7/11), 4. člena in drugega odstavka 33. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo, št. 21-5/2010-30/ZP-13, z dne 28. 3. 2011, GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
(1) S tem aktom se določa omrežnina za prenosno omrežje zemeljskega plina, tarifa za prenos, tarifa za izvajanje meritev in tarifa za lastno rabo.
(2) S tem aktom se določita tudi faktorja f(t1(p)) in f(t2(p)), ki določata razmerje uporabe prenosnega omrežja za namene izvajanja prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina in protitok.
2. člen
(1) Tarifa za prenos zemeljskega plina glede na zakupljeno zmogljivost po odjemnih skupinah (C(PKi)) znaša:
(2) Tarifa za izvajanje meritev (C(M)) EUR/mesec znaša:
+----------------------------------+---------------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje   |   C(M) [EUR/mesec]   |
|meritev              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(M) za leto 2011         |     17,3872     |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(M) za leto 2012         |     17,7871     |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(M) za leto 2013         |     18,2673     |
+----------------------------------+---------------------------+
(3) Tarifa za lastno rabo (C(LR)) EUR/Sm3 znaša:
+----------------------------------+---------------------------+
|Tarifna postavka za lastno rabo  |   C(LR) [EUR/Sm3]   |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(LR) za leto 2011        |      0,3449     |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(LR) za leto 2012        |      0,3528     |
+----------------------------------+---------------------------+
|C(LR) za leto 2013        |      0,3623     |
+----------------------------------+---------------------------+
(4) Tabela za določitev faktorja f(t1(p)) in f(t2(p)), ki določata razmerje uporabe prenosnega omrežja za namene izvajanja prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina in protitok, znašata:
+-----------+----------------+----------------+-----------------+
|Prenosna  | za leto 2011 | za leto 2012 |  za leto 2013 |
|pot (p):  +-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|      | f(t1 | f(t2 | f(t1 | f(t2 |f(t1(p))| f(t2 |
|      | (p)) | (p)) | (p)) | (p)) |    | (p)) |
+-----------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|Ceršak –  |1,3491 | 0,7968 | 1,3491 |0,7968 | 1,3491 | 0,7968 |
|Gorica   |    |    |    |    |    |    |
+-----------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|Ceršak –  |0,3118 | 1,0000 | 0,3118 |1,0000 | 0,3118 | 1,0000 |
|Rogatec  |    |    |    |    |    |    |
+-----------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|Gorica –  |0,9650 | 0,6642 | 0,9650 |0,6642 | 0,9650 | 0,6642 |
|Rogatec  |    |    |    |    |    |    |
+-----------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
3. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost, taks, trošarin in drugih dajatev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 26/10, 34/10, 51/10, 60/10, 75/10, 84/10, 95/10, 107/10, 6/11 in 13/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2011.
Št. 3/2011
Ljubljana, dne 28. marca 2011
EVA 2011-2111-0050
GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.
Marjan Eberlinc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost