Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1014. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov, stran 3047.

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/2010 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 5. redni seji dne 18. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 30/08) se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, člani drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan in člani volilnih organov, ki nimajo stalnega oziroma začasnega prebivališča na območju Občine Osilnica, imajo pravico do prevoznih stroškov zaradi udeležbe na seji delovnega telesa ali volilnega organa.
Prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi udeležbe na seji delovnega telesa ali volilnega organa, potovati v drug kraj, pri čemer lahko zahteva povračilo za stroške javnega prevoza ali kilometrino. Če član nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, je upravičen do kilometrine. Član je upravičen do kilometrine v obe smeri potovanja.
Za potovanje v drug kraj se šteje, če je seja delovnega telesa ali volilnega organa v drugem kraju, kot je stalno oziroma začasno prebivališče člana. Pri presoji, ali gre za drug kraj, se upošteva kraj, s katerega član dejansko odpotuje na sejo delovnega telesa ali volilnega organa in v katerega se dejansko vrača.
Kilometrina je povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila za prevoz na sejo delovnega telesa ali volilnega organa in je enaka višini kilometrine, določeni z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke.
Kilometrina iz tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju, evidence o prisotnosti na seji in števila prevoženih kilometrov v obe smeri potovanja, ki jo vodi občinska uprava.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2011-2
Osilnica, dne 18. marca 2011
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti