Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

950. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011, stran 2932.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. 2. 2011 sprejel
L E T N I N A Č R T
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
1. člen
Z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec se določi pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 606.390,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.061.387,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.