Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, stran 2819.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G in 58/09 – ZOFVI-H) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 4. redni seji dne 4. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (Uradni list RS, št. 93/00 in 126/08) se 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote vrtca je OŠ Žužemberk – vrtec, s sedežem Baragova 1, 8360 Žužemberk, ki deluje na naslednjih lokacijah:
Vrtec Žužemberk – Jurčičeva 41
VVD Brulec – Jurčičeva 47
Vrtec Dvor – Dvor 23d
Vrtec stara šola – Baragova 1.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-1/2011-1
Žužemberk, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.