Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

876. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2011, stran 2798.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 27/10) je Občinski svet Občine Dobje na 1. izredni seji dne 14. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2011, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 27/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2010.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2011 dalje.
Št. 410-0005/2011
Dobje, dne 14. marca 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.