Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2797.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 in 76/10), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičnini parc. št. 1337, k.o. Učakovci se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-406/2010
Črnomelj, dne 10. marca 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.