Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«, stran 2783.

Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip, 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS), Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Sklepa Sveta RS za visoko šolstvo, Senata za akreditacijo, št. 0141-5/2009/12 z dne 25. 2. 2010 in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 2. izredni seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«
1. člen
36. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Do sprejema statuta in konstituiranja organov visokošolskega zavoda ima šola vršilca dolžnosti dekana, ki je strokovni vodja in poslovodni organ zavoda. Za vršilca dolžnosti dekana se imenuje dr. Boža Grafenauer.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-2/2010-2
Bled, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.